Video: Buổi Họp Báo của Cộng Đồng VN HTD về vấn đề Mai Khôi

Buổi Họp Báo của Cộng Đồng VN Hoa Thịnh Đốn Maryland Và Virginia về vấn đề CS Mai Khôi hôm 17/1/2017 lúc 7:00 tối.

Xin quý vị kiên nhẫn theo dõi từ đầu đến cuối .

This entry was posted in Audio-Video, Video phỏng vấn. Bookmark the permalink.