Video: KHƠI NGUỒN LỊCH SỬ – HẢI CHIẾN HOÀNG SA 19/1/1974 (Dũng Phi Hổ)


Để tưởng nhớ đến các anh hùng đã hy sinh chiến đấu bảo vệ tự do, bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ Quốc Gia.

dungphihoCác hoạt động bất bạo động khả dụng thường niên:

1. Thắp hương (nhang) ven biển trong ngày 19/1;
2. Soạn biểu ngữ một mình tại nhà để tưởng nhớ, làm trước ngày 19/1;
3. Đến thăm nhà các anh em trong tháng này để gắn kết tình đồng đội;
4. Soạn biểu ngữ theo nhóm để tưởng nhớ, làm trước ngày 19/1:

4.a. Nhóm có thể gặp mặt nhau offline: Có thể in biểu ngữ chung, dài và chung tay cầm;
4.b. Nhóm không thể gặp mặt nhau offline: Nhóm sẽ họp, chọn biểu ngữ, phân chia công việc cho từng người và mỗi người cầm 1 chữ, sau nhóm trưởng sẽ ghép lại.

5. Đổi hình đại diện (trên facebook).

 

This entry was posted in Audio-Video, Tổ Quốc Ghi Ơn, Video tài liệu. Bookmark the permalink.

1 Response to Video: KHƠI NGUỒN LỊCH SỬ – HẢI CHIẾN HOÀNG SA 19/1/1974 (Dũng Phi Hổ)

Comments are closed.