DỰ LUẬT S 226-CANADA

Mong mọi người là công dân Canada, hoặc PR (thường trú nhân) tại Canada ký vào dự luật S-226 do TNS Ngô Thanh Hải bảo trợ. Luật này sẽ áp dụng để : Cấm các quan chức nước ngoài rửa tiền, vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo nhập cảnh vào Canada.

Dự luật này sẽ có tác dụng cấm nhập cảnh, trục xuất bọn cán bộ CSVN tại Canada.

Advertisements
This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Hải-ngoại, Thời-sự. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s