DỰ LUẬT S 226-CANADA

Mong mọi người là công dân Canada, hoặc PR (thường trú nhân) tại Canada ký vào dự luật S-226 do TNS Ngô Thanh Hải bảo trợ. Luật này sẽ áp dụng để : Cấm các quan chức nước ngoài rửa tiền, vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo nhập cảnh vào Canada.

Dự luật này sẽ có tác dụng cấm nhập cảnh, trục xuất bọn cán bộ CSVN tại Canada.

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Hải-ngoại, Thời-sự. Bookmark the permalink.