THÍCH QUẢNG ĐỨC, BỒ TÁT hay LIỆT SĨ CS? (Ninh Hạ)

Thích Quảng Đức, với hành động tự thiêu, hay bị thiêu, có công lớn trong việc lật đổ Tổng thống NĐ Diệm, xoá sổ Đệ nhất Cộng Hoà. Cho dù vì chiến tranh còn nhiều hạn chế, VNCH vẫn là một đất nước dân chủ và tự do. Một miền Nam phú cường hạnh phúc và văn minh. Cho đến bây giờ, sau hơn 40 năm, so với thực tế đất nước hiện nay, vẫn xứng đáng là một niềm tự hào.

Trong ” sự nghiệp” chiếm Miền Nam của CS, gây thảm họa đau thương cho cả một dân tộc, trong đó có cả những Phật tử tin theo tăng ni cộng sản, CS thật sự, công của Thích Quảng Đức rất lớn.

Cho nên, danh chính phải gọi là Liệt sĩ Thích Quảng Đức. Dùng danh xưng Bồ Tát Thích Quảng Đức là một xúc phạm tâm linh và tín ngưỡng. Bồ tát là tình thương cứu độ, là nương tựa tâm linh lúc khổ đau. Bồ tát vượt thoát tham sân si, ngã mạn. Những điều mà Thích Quảng Đức đã vướng nghiệp để tác động nhân danh, cái gọi là, “bảo vệ chánh pháp.”!!!

 Ninh Hạ

This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm, Ninh Hạ. Bookmark the permalink.

2 Responses to THÍCH QUẢNG ĐỨC, BỒ TÁT hay LIỆT SĨ CS? (Ninh Hạ)

  1. Fran Thuong says:

     Nguoi la ke hien lanh nhung bi lu khon nan loi dung su hien lanh chat phac….dem lam chot thi…!!! That qua gian ac !!!

    Like

  2. Nguyễn sinh sắc says:

    Vì bị thằng giặc trọc trí quang dụ đem ra nướng để quảng cáo cho nó, quảng đức chỉ là thằng ngốc chớ chẳng là bồ hết

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s