HƯƠNG CHANH (Võ Thị Điềm Đạm)

(nguồn: bản điện tử do thi sĩ Phan Bá Thụy Dương gửi Lê Thy năm 2008)

Võ Thị Điềm Đạm

HƯƠNG CHANH
truyện dài

Ấn hành:
Phan Bá Thụy Dương

Bìa và phụ bản:
họa sĩ Hồ Thành Đức

Trình bày:
Hà Phương Hoài
Diem Vo Straume

Sửa chữa bản thảo:
Thiết Trượng
Phan Bá Thụy Dương

Xuất bản: Cám ơn những chân tình Phan Thiết, Sài Gòn, Norway

MỤC LỤC

Chương 1: Tháng ba, một chín bảy bốn
Chương 2: Tháng năm, một chín bảy mươi bốn
Chương 3: Tháng bảy, một chín bảy mươi bốn
Chương 4: Tháng mười một, một chín bảy mươi bốn
Chương 5: Đầu tháng ba, một chín bảy lăm
Chương 6: Tháng tư, một chín bảy lăm
Chương 7: Năm một chín bảy mươi chín
Chương 8: Một chín bảy mươi lăm
Chương 9: Năm một chín tám mươi
Chương 10: Năm một chín tám mươi hai
Chương 11: Năm một chín bảy mươi sáu
Chương 12 : Tháng ba, một chín bảy mươi chín
Chương 13 : Năm một chín tám mươi tám
Chương 14 : Năm hai ngàn lẻ bốn
Chương 15: Tháng hai năm hai ngàn lẻ năm
Chương 16: Tháng ba năm hai ngàn lẻ năm
Chương Kêt: Năm hai ngàn lẻ sáu

Tài liệu tham khảo:

Bài biên khảo:

Sư Đoàn 18 Bộ Binh và Những Ngày Tử Chiến tại Xuân Lộc, Hồ Đinh – 2005
Người Ở Lại Định Quán Tháng Ba Năm 1975, Bảo Định Nguyễn Hữu Chế – 2005

Sách:

Tuấn, Chàng Trai Nước Việt , Nguyễn Vỹ – 1971
Cambodge Année Zéro , Francois Ponchaud – 1977
First They Killed My Father , Loung Ung – 2000
Cruel Avril, 1975: La Chute De Saigon , Olivier Todd –1987

—>Chương 1

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.