Chuyện cười: PHẢN ĐỘNG (Đặng Chí Hùng)

Anh Trọng…(tập1)

“Đại phản động” ĐCH

Một hôm, trời mưa, không có việc gì làm. Móc phôn ra bấm số:

– Alo ! Alo! Bắc Bộ Phỉ đó phải không ? Cho gặp anh Trọng cái ?

Một giọng già nua vang lên:

– Đây là Bắc Bộ Phủ, không phải Phỉ. Tôi Trọng đây.

Mình liền cười:

– Ây dà ! Anh Trọng, phỉ với phủ có khác mẹ gì nhau. Các anh toàn dùng luật rừng mà.

Bên kia, Trọng gằn:

– Anh là ai ? Ăn nói phản động là tôi cho công an gô cổ anh lại đó.

Mình cười:

– Em Đặng Chí Hùng đây, em là đại phản động mà anh từng truy bắt hụt đây ạ. Anh dạo này vẫn bảo thủ và theo đuôi Tàu cộng dữ nha.

Trọng lú à lên một tiếng rồi trả lời:

– Tưởng ai, hóa ra chú mày. Cùng dân Bắc với nhau, sao chú mày cứ chống chủ nghĩa xã hội thế ?

Đặng Chí Hùng cười nhỏ rồi nói:

– Anh Trọng ơi ! Chính anh nói 100 năm nữa cũng chưa chắc có XHCN mà. Vì thế em có chửi là chửi cái bọn bán nước hại dân chứ XHCN đ… có thật đâu mà em chống được hở anh ? Chẳng nhẽ em chống được cái đ.. có thật à anh ?

Trọng im lặng hồi lâu rồi gác máy mà không nói lời nào…

Đặng Chí Hùng.
6/4/2017

This entry was posted in Vui cười-Phiếm-luận, Đặng Chí Hùng. Bookmark the permalink.