Dân Hà Tĩnh cầm Cờ Vàng biểu tình

Người dân Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh xuống đường biểu tình.

Người dân mang theo cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của Việt Nam Cộng Hoà thể hiện sự mất tin tưởng vào cờ máu của cộng sản.
Dân Hà Tĩnh cầm Cờ Vàng biểu tình Formosa
https://www.youtube.com/watch?v=6cwnltcQP24

Dân Hà Tĩnh nổi dậy, rừng Cờ Vàng bao vây nhà quan đầu tỉnh
https://www.youtube.com/watch?v=mQoDRSkUjhI

Advertisements
This entry was posted in Audio-Video, Video tài liệu. Bookmark the permalink.

One Response to Dân Hà Tĩnh cầm Cờ Vàng biểu tình

  1. qqqqq says:

    Tầm bậy! Dân Hà Tĩnh đã sống với chế độ cờ vàng bao giờ đâu mà nghĩ ra việc sắm cờ vàng đi biểu tình. Trò lồng ghép của các vị thô thiển quá!

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s