Đặng Chí Hùng – Livestream 14/4/2017

Nhận thấy những điều ĐCH trình bày trên FB qua Livestream dưới đây rất hay – mặc dầu những điều đó đã được ĐCH viết trong các sách NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT, NHỮNG SỰ THẬT KHHÔNG THỂ CHỐI BỎ v.v…. Nhưng thiết nghĩ có nhiều vị ngán đọc vì quá dài, nay được nghe ĐCH tóm tắt một cách rõ ràng, hùng hồn, có lẽ sẽ thích thú hơn và dễ đi vào lòng người. Cho nên tôi đã download từ FB và upload lên youtube để phổ biến cho các vị không dùng FB có thể theo dõi.

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Audio-Video, Video tài liệu. Bookmark the permalink.

1 Response to Đặng Chí Hùng – Livestream 14/4/2017

  1. Nam Du says:

    Đặng Chí Hùng nói như có thần nhập,quả là bậc kỳ tài về viết và ăn nói !

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s