Đặng Chí Hùng – Livestream 17/4/2017

Download từ FB của ĐCH.

Từ phút 17 trở đi, Đặng Chí Hùng nói về vụ Việt Cộng đang đàn áp cướp đất tại Đồng Tâm – Mỹ Đức – Hà Nội.

<—Livestream 14/4/2017

Advertisements
This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Video tài liệu. Bookmark the permalink.