Thơ: NỖI LÒNG NGƯỜI RA ĐI (Kb Nguyễn Hiếu)

NỖI LÒNG NGƯỜI RA ĐI

Dù đã biết đớn đau khi tự sát
Nhưng niềm đau mất nước thật khổ hơn
Người ra đi mang theo nỗi căm hờn
Kẻ ở lại nghìn Thu còn thương nhớ

Dù đã biết ra đi là tan vỡ
Một cuộc đời phải dang dở nghiệp binh
Thôi hết rồi mơ ánh sáng quang vinh
Cho Tổ Quốc cho thái bình dân tộc

Dù đã biết giặc vào gây tang tóc
Cho đồng bào chịu thảm khốc nơi nơi
Ôm niềm đau khi đất nước tơi bời
Vào huyệt lạnh vì Phật Trời vô cảm

Dù đã biết ngày tháng tư ảm đạm
Làm sao hơn một viên đạn cuối cùng
Người ra đi trong bóng tối chập chùng
Đã kết liễu đời hào hùng ngang dọc

Kỵ Binh Nguyễn Hiếu

Advertisements
This entry was posted in * Mùa QUỐC HẬN, KB Nguyễn Hiếu, Người Lính VNCH, Thơ. Bookmark the permalink.