Đặng Chí Hùng – Livestream 22/4/2017

Download từ FB của ĐCH.
Không thể “Mặc kệ” số phận của chúng ta cho đảng CSVN ăn cướp được ! (ĐCH)

<—Livestream 17/4/2017

Advertisements
This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Audio-Video, Bình-luận - Quan-điểm, Video tài liệu. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s