Đặng Chí Hùng – Livestream 22/4/2017

Download từ FB của ĐCH.
Không thể “Mặc kệ” số phận của chúng ta cho đảng CSVN ăn cướp được ! (ĐCH)

<—Livestream 17/4/2017

Advertisements
This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Audio-Video, Bình-luận - Quan-điểm, Video tài liệu. Bookmark the permalink.