MIỆNG LƯỠI CỦA CỘNG PHỈ…

Miệng lưỡi của cộng phỉ:
tráo trở, lật lọng, bịp bợm, lưu manh

Đừng nghe những gì cộng phỉ nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng phỉ làm

01- Hồ tặc xuống tầu làm bồi cho Tây, cộng phỉ gọi là “tìm đường cứu nước”

02- Giật mìn, pháo kích, khủng bố, cộng phỉ gọi là “hoạt động cách mạng”

03- Dùng vũ lực súng đạn giết dân, cộng phỉ gọi là “giải phóng nhân dân

04- Cướp đất của các điền chủ, cộng phỉ gọi là “cải cách ruộng đất”

05- Cướp đất toàn dân, cộng phỉ gọi là “khu quy hoạch”

06- Đập phá nhà dân oan, cộng phỉ gọi là “giải phóng mặt bằng”

07- Cướp tài sản của các thương gia, cộng phỉ gọi là “đánh tư sản”

08- Cấm người dân buôn bán, cộng phỉ gọi là “cải tạo thương nghiệp”

09- Bỏ tù quân nhân, công chức của VNCH, cộng phỉ gọi là “học tập cải tạo”

10- Vượt biên bị bắt, cộng phỉ gọi là “thằng phạm, con phạm”

11- Vượt biên thành công, cộng phỉ bợ đở gọi họ là “khúc ruột ngàn dặm”

12- Để sống sót, cộng phỉ trở lại với nền kinh tế tư bản, cộng phỉ gọi là “đổi mới”

13- Độc tài, bóc lột, cộng phỉ gọi là “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”

14- Người tranh đấu cho tự do, dân chủ, cộng phỉ gọi họ là “phản động”

15- Sách báo Dân chủ, cộng phỉ gọi là “tài liệu phản động, công cụ khủng bố”

16- Chống Chệt, cộng phỉ nói- “có sai phạm về tư tưởng và nhận thức chính trị”

17- Biểu lộ lòng yêu nước, cộng phỉ nói- “gây hận thù các dân tộc anh em’’

18- Ra trát đòi người nào đó để điều tra, giam cầm, cộng phỉ gọi là “giấy mời”

19- Cộng phỉ gọi “quần chúng tự phát”các hoạt động trong bóng tối như:

-Ném chất dơ vào nhà dân, khiêu khích gây chuyện tại nhà thờ, chùa chiền.
-Phương tiện thủ tiêu bằng nạn lưu thông, ngộ độc, thuốc quá liều, tự sát.

20- Đánh nguời, khổ hình, cộng phỉ gọi là “điều tra”

21- Hối lộ, cộng phỉ gọi là “trao, nhận quà trên mức tình cảm”

22- Kinh tế thê thảm, cộng phỉ gọi là “quá độ lên XHCN”

23- Thời chiến, các bà đần độn nuôi phiến loạn, cộng phỉ tâng bốc là “mẹ chiến sĩ”

Bây giờ, cộng phỉ cướp ruộng của mẹ chiến sĩ, mẹ chiến sĩ sáng mắt chưa?

24- Xâm lăng Kampuchea, cộng phỉ gọi là “nghĩa vụ quốc tế”

26- Cộng phỉ Trường Chinh đấu tố mẹ

Tao với mi không mẹ không con, mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau”

27- Quốc-Hội cộng phỉ: là lũ hèn hạ, chỉ biết gật gù, cúi đầu, dạ-dạ, vâng-vâng.

28- Công-An cộng phỉ: là bầy chó trung thành, dùng để cướp bóc, khủng bố

(Lê Thy nhận được từ yahoo groups)

This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm, Tin (thấy) tức từ Thiên-đường Xuống Hàng Chó Ngựa. Bookmark the permalink.

1 Response to MIỆNG LƯỠI CỦA CỘNG PHỈ…

  1. Thái Phạm says:

    Khi con người không còn biết đến tình cha, mẹ, con cháu nữa, thì họ không phải là con người hay con vật khôn nuôi trong nhà nữa, chỉ đáng là con thú hoang dại sẵn sàng ăn thịt bất cứ gì chúng gặp phải

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s