Chuyện cười: HÔ KHẨU HIỆU (Đặng Chí Hùng)

Hô khẩu hiệu

Vào những năm trước 1975, trong một buổi liên hoan tiễn đưa thanh niên lên đường vào nam “chiến đấu” có mặt của đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng đến dự. Đó là một niềm vinh dự cho đám quan xã nhỏ bé. Sau khi tàn cuộc, ông chủ tịch xã muốn lấy điểm với lãnh đạo nên dặn thanh niên:

– Khi tôi hô to, các anh phải hô các câu cuối theo tôi hô để lấy tinh thần trước khi vào Nam “giải phóng” nghe chửa ?

Đám thanh niên đồng thanh: “ Rõ !”

Ông chủ tịch xã bèn hô to:

– Đả đảo Mỹ Thiệu ! Đả đảo ! Đả Đảo !

Dưới hội trường đáp: “Đả đảo ! Đả đảo”

Ông chủ tịch xã lại tiếp:

– Trung với đảng ! Trung với đảng !

Dưới hội trường hô: “ Đảng, Đảng !”

Ông chủ tịch tiếp:

– Đả đảo Ngụy Quyền bán nước !

Dưới hội trường hô: “Bán nước ! Bán nước !”.

Ông chủ tịch xã rất hạnh diện về màn hô khẩu hiệu của mình và đám thanh niên làng. Ông nói tiếp:

– Các anh hãy đồng thanh đọc lại các câu khẩu hiệu tôi đã đọc để chào mừng các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng nào !

Đám thanh niên làng vốn ít học, nghe ông chủ tịch xã nói vậy liền hô to những câu mà đám thanh niên đế theo lúc ban nãy:

– Đả đảo ! Đả đảo ! Đảng ! Đảng ! Bán nước ! Bán nước!….”

Ngồi trên khán đài, 3 đồng chí Đồng, Chinh, Duẩn tái mặt. Hôm sau ông chủ tịch xã bị bắt tù 10 năm vì tội “tiết lộ bí mật của đảng và nhà nước”.

Đặng Chí Hùng
09/06/2016

This entry was posted in Vui cười-Phiếm-luận, Đặng Chí Hùng. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s