Chuyện cười: THẢO NÀO….(Đặng Chí Hùng)

Thảo nào…

Một ông già đi họp đảng bộ, nghe đâu có tổng bí thư Trọng về phát biểu. Ông già lão thành cách mạng đến nơi thì hội trường đã chật cứng đảng viên đến dự. Trên bục, trên đầu bức tượng bán thân của Hồ Chí Minh là khẩu hiệu : “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta”.

Đang lơ ngơ nhìn ngó thì chợt có tiếng phát biểu của tổng bí thư trên bục đại biểu:

– Thưa các đồng chí ! Sự nghiệp cách mạng, tiến lên xã hội chủ nghĩa của đảng ta vẫn đang trong thời kỳ quá độ. Đến cuối thế kỷ này, hay 100 năm nữa cũng chưa chắc sự nghiệp cách mạng sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. Nếu mà đạt được tới chủ nghĩa xã hội thì coi như chấm dứt sự nghiệp cách mạng vô sản của chúng ta…

Ông già lão thành cách mạng nghe thế thì ngán ngẩm quá vì chắc chết rồi mà không được thấy chủ nghĩa xã hội. Ông ngước mắt nhìn lên thì thấy khẩu hiệu và hình họ Hồ. Ông già chợt lắc lắc cái đầu và chửi thầm:

– Đỗ Mười ! Thảo nào mà bác Hồ cứ sống mãi…

Đặng Chí Hùng
27/04/2017

This entry was posted in Vui cười-Phiếm-luận, Đặng Chí Hùng. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s