LIÊN MINH TOÀN DÂN TỐ CÁO TỘI ÁC CSVN – HCM : Thông báo số 4

covangLiên Minh Toàn Dân Tố Cáo Tội Ác Cộng Sản Việt Nam – Hồ Chí Minh.
THÔNG BÁO SỐ 4

Thưa tất cả quý đồng bào Việt Nam !

Liên minh toàn dân tố cáo tội ác CSVN – HCM xin công bố một số công việc như sau:

1. Vừa qua, Liên Minh Toàn Dân Tố Cáo có nhận được một số thư tố cáo tội ác CSVN của bà con trong nước. Bà con đã lầm tưởng chúng tôi là chính phủ lâm thời của ông Đào Minh Quân. Vậy chúng tôi xin minh định:

CHÚNG TÔI KHÔNG THUỘC CHÍNH PHỦ LÂM THỜI CỦA ÔNG ĐÀO MINH QUÂN HAY BẤT CỨ CHÍNH PHỦ NÀO. CHÚNG TÔI CHỈ LÀ NHỮNG CÁ NHÂN CÓ TÂM NGUYỆN ĐƯA TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM – HỒ CHÍ MINH RA TRƯỚC ÁNH SÁNG CÔNG LÝ QUỐC TẾ.

2. Liên Minh vẫn tiếp tục nhận chữ ký gửi đến để tập hợp, đưa tội ác của cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh ra tòa tại địa chỉ: tocaocongsan@gmail.com

3. Mọi nhân chứng muốn làm chứng trước tòa đều có thể đăng ký tại email: tocaocongsan@gmail.com.

Liên Minh Toàn Dân tố cáo tội ác CVSN và HCM luôn hoan nghênh mọi đóng góp và góp ý của mọi cá nhân, tổ chức trên tinh thần xây dựng và hòa đồng.

Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi về địa chỉ email: tocaocongsan@gmail.com

Xin vui lòng chờ các thông báo tiếp sau để biết thêm thông tin.

Xin trân trọng cảm ơn !

T.M Liên Minh Toàn Dân tố cáo tội ác CSVN – HCM.
Đặng Chí Hùng
03/05/2017

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, NHÂN QUYỀN CHO VN. Bookmark the permalink.