Chuyện cười: THÀNH TỰU KHOA HỌC (Đặng Chí Hùng)

Thành tựu khoa học.

Tại hội thảo khoa học thế giới, các nhà khoa học bàn về các sản phẩm của các quốc gia trên thế giới tham gia vào thị trường xuất khẩu.

Ông Ả Rập:

– Chúng tôi xuất khẩu nhiều dầu mỏ nhất thế giới !

Ông Mỹ:

– Các ông chỉ xuất khẩu sản phẩm thô, chúng tôi làm ra Iphone khiến cả thế giới phải khâm phục và xuất khẩu khắp nơi.

Ông Ý:

– Cả thế giới biết đến những chiếc xe mang tên Ferrari, Marserati, Piaggio vv..được xuất khẩu của chúng tôi.

Ông Nhật:

– Khắp nơi biết đến những con Rô Bốt giống người của chúng tôi được xuất khẩu.

Đến lượt ông Việt Nam:

– Chúng tôi có thể xuất khẩu một thứ có một không hai trên thế giới. Đó là một thứ có thể ăn, ngủ, làm việc một cách chuyên nghiệp, hơn cả một rô bốt giỏi nhất của Nhật bản.

Cả hội trường ngạc nhiên:

– Thật là không thể tin nổi, có thứ như vậy xuất khẩu ư ?

Ông Việt Nam:

– Vâng ! Đảng và nhà nước chúng tôi xuất khẩu Lao Động.

Ông Lào và ông Cam đứng dưới:

– Á ! Đù ! Thành tựu vãi cã nón…

Đặng Chí Hùng
05/05/2017

 

Advertisements
This entry was posted in Vui cười-Phiếm-luận, Đặng Chí Hùng. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s