Lễ Thượng Kỳ VNCH trước tiền đình Quốc Hội Canada.

Kính gởi quí vị,

Đây là những hình ảnh xúc động,hào hùng khi nhìn thấy lá cờ Vàng VNCH thân yêu tung bay phất phới tại Thủ Đô OTTAWA,CANADA. Cầu nguyện cho Quê Hương VIỆT NAM sớm thanh bình,thoát nạn Cộng Sản.

Xin chia sẻ cho mọi người cùng xem,

This entry was posted in *Mùa QUỐC HẬN, Audio-Video, Video tài liệu. Bookmark the permalink.