Lễ Thượng Kỳ VNCH trước tiền đình Quốc Hội Canada.

Kính gởi quí vị,

Đây là những hình ảnh xúc động,hào hùng khi nhìn thấy lá cờ Vàng VNCH thân yêu tung bay phất phới tại Thủ Đô OTTAWA,CANADA. Cầu nguyện cho Quê Hương VIỆT NAM sớm thanh bình,thoát nạn Cộng Sản.

Xin chia sẻ cho mọi người cùng xem,

This entry was posted in ***Mùa QUỐC HẬN, Audio-Video, Video tài liệu. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s