Đặng Chí Hùng – Livestream 27/5/2017: NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ (Phần 5)

NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ (Phần 5): Nỗi đau cải cách

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Audio-Video, Video tài liệu. Bookmark the permalink.

2 Responses to Đặng Chí Hùng – Livestream 27/5/2017: NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ (Phần 5)

  1. Đông Kinh says:

    Không biết Đặng Chí Hùng có bao nhiêu tài nhưng rõ là ông có tài ăn nói !

    Like

  2. Golubski says:

    Anh Hùng ơi anh sang canada làm gì để kiếm sống vậy? Có thể nói cho đọc giả biết được không ạ?

    Like

Comments are closed.