Chuyện cười: GIÀNH LẠI ….(Đặng Chí Hùng)

Giành lại…

Tòa án xử một tên ăn trộm. Quan tòa hỏi:

– Anh đã biết tội của anh chưa ?

Ăn trộm:

– Tôi chẳng có tội gì ?

Quan tòa:

– Vì sao anh lại leo tường vào nhà bí thư tỉnh ủy ăn trộm ?

Ăn trộm:

– Tôi chỉ làm theo lời của bác Hồ đã dạy.

Quan tòa:

– Anh nói láo ! Bác Hồ nào dạy ăn cắp ?

Ăn trộm:

– Bác Hồ từng nói “Hãy đứng lên và giành lại những gì đã bị cướp đi” trong bản kêu gọi kháng chiến đó thôi !

Đặng Chí Hùng
07/06/2017

This entry was posted in Vui cười-Phiếm-luận, Đặng Chí Hùng. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s