Đặng Chí Hùng – Livestream 03/6/2017: NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ (Phần 5-tiếp theo & 6)

  • Những sự thật không thể chối bỏ phần 5 – Nỗi đau cải cách (Tiếp theo)
  • Những sự thật không thể chối bỏ phần 6 – Dù đau đớn nhưng vẫn là sự thật !
This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Audio-Video, Video tài liệu. Bookmark the permalink.