Đặng Chí Hùng – Livestream 10/6/2017: NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ (Phần 7)

  • Những sự thật không thể chối bỏ phần 7 – Trí thức cũng chẳng khá hơn.
This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Audio-Video, Video tài liệu. Bookmark the permalink.

1 Response to Đặng Chí Hùng – Livestream 10/6/2017: NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ (Phần 7)

  1. Giang Nguyen says:

    Anh Dang Chi Hung la nguoi tre tuoi . The ma co nhung su hieu biet mot cach sau sac , can ke ve che do CSVN. Cam on Anh da chia xe nhung su hieu biet nay voi moi nguoi.Hy vong tat ca cac ban tre VN xem duoc nhung bai viet; clips cua Anh de thay ro bo mat phi nhan,dao duc gia cua nha nuoc Cong San VN.

    Like

Comments are closed.