Đặng Chí Hùng – Livestream 23/6/2017: NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ (Phần 9)

Những sự thật không thể chối bỏ – phần 9:
Hồ Chí Minh và âm mưu Hán hoá toàn diện Việt Nam.

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Audio-Video, Video tài liệu. Bookmark the permalink.

1 Response to Đặng Chí Hùng – Livestream 23/6/2017: NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ (Phần 9)

 1. vivi099 says:

  Hồ Chí Minh và âm mưu Hán hoá toàn diện Việt Nam.

  Tại sao ? Đã biết âm mưu Hán Hóa Việt Nam của Hồ chí minh, mà không có phương cách nào chống lại để bảo tồn Việt Nam. Biết mà vẫn theo Hồ thi hành kế sách Hán Hóa; Biết mà vẫn rước giặc Tàu đánh chiếm Nam Việt; Biết mà chỉ ngồi nói suông; Biết mà hiện nay vẫn bám đảng csVN làm tay sai cho Trung Cộng.

  Đây là thành phần “Trí Thức – Học Thức” của người Cộng Sản đã và đang hủy diệt Dân Tộc Việt.

  …!…
  Vivi

  Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s