Đặng Chí Hùng – Live stream 01/7/2017: NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ (Phần 10)

Những sự thật không thể chối bỏ – phần 10:
Triệt tiêu nội lực dân tộc.

Advertisements
This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Audio-Video, Video tài liệu. Bookmark the permalink.