Đặng Chí Hùng – Live stream 08/7/2017: NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ (Phần 11)

Những sự thật không thể chối bỏ – phần 11:
Lừa dối dân tộc !

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Audio-Video, Video tài liệu. Bookmark the permalink.