Đặng Chí Hùng – Live stream 15/7/2017: NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ (Phần 12)

Những sự thật không thể chối bỏ – phần 12:
Sự ngụy tạo về “Mùa thu độc lập “

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Audio-Video, Video tài liệu. Bookmark the permalink.

1 Response to Đặng Chí Hùng – Live stream 15/7/2017: NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ (Phần 12)

  1. Kimoanh Le says:

    Không hiểu thời gian có giới hạn hay khòng ? Ước gì bạn DCH nói chậm lại một chút thì tuyệt vời lắm ! Dù sao cũng cảm ơn bạn đã ráo riết giúp cho đồng bào được khai dân trí. Trân tọng.

    Like

Comments are closed.