Đặng Chí Hùng – Live stream 22/7/2017: NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ (Phần 13)

Những sự thật không thể chối bỏ – phần 13:
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Audio-Video, Bình-luận - Quan-điểm, Video tài liệu. Bookmark the permalink.