Đặng Chí Hùng – Live stream 29/7/2017: NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ (Phần 14)

Những sự thật không thể chối bỏ – Phần 14.
Ai làm cho Huế đau thương ?

Advertisements
This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Audio-Video, Sự Thật, Video tài liệu. Bookmark the permalink.