VFTV Dallas 55.3- Talk show Cộng Đồng : CỐ TT. NGÔ ĐÌNH DIỆM

Phần 1:

Phần 2:

Advertisements
This entry was posted in Audio-Video, Hải-ngoại, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Thời-sự. Bookmark the permalink.