TRẢ LẠI DANH DỰ CHO QLVNCH

…Ví dù miền Nam Việt Nam có bị đại bại hoàn toàn, cái yểm trợ tận lực của Hoa Kỳ sẽ cho phép người Mỹ nhún vai và nói rằng họ đã cố gắng hết sức. Nhưng, Hoa Kỳ đã không tận lực, mà trái lại người Mỹ lại còn cố gắng che đậy sự thật bằng cách bôi nhọ miền Nam Việt Nam và nhục mạ quân lực VNCH đã sai lầm…

Trả lại danh dự cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa _ 1

Trả lại danh dự cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa _ 2

This entry was posted in ***Mùa QUỐC HẬN, Audio-Video, Video tài liệu. Bookmark the permalink.

1 Response to TRẢ LẠI DANH DỰ CHO QLVNCH

  1. Thai Pham says:

    Người Mỹ tham chiến chiến bất cứ thời điểm nào, bất cứ nơi đâu trên thế giới, cũng chỉ vì quyền lợi của nước Mỹ mà thôi, đấy là điểm cốt lõi của sự tham chiến của Mỹ khởi đầu từ 1880’s với Tây Ban Nha Mễ Tây Cơ và WW1&2, Korea, VN …. Cho tới bây giờ! Đã vì quyền lợi của mình, tất nhiên người ta phải tính toán những bước đi, hoạch định chính sách, lập những kế hoạch có tính cách lâu dài của chiến lược toàn cầu theo khả năng hiện có của tiềm năng kinh tế, chính trị và quân sự Mỹ sẽ cho họ sự thành công như ý muốn. Nếu ta hiểu được như thế, ta sẽ không trách móc gì được người Mỹ cả. Không có bạn hay thù là vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi là vĩnh viễn mà thôi. Anh-Pháp từng là đồng minh lâu đời của Mỹ mà còn cay đắng vì chính sách của Mỹ huống chi VN mình

    Liked by 2 people

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s