Bệnh viện dân sự ở Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định trước và sau năm 1975

12-Bệnh viện Nguyễn Văn Học, tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Học,Gia Định.

Vào những năm đầu của thế kỷ XX, tại khu vực tỉnh Gia Định lúc bấy giờ, người Pháp cho xây dựng Hôpital de Gia Dinh-tiền thân của bệnh viện Nguyễn Văn Học, Gia Định.

-Năm 1945, Hôpital de Gia Dinh được đổi tên thành bệnh viện Nguyễn Văn Học.

-Sau năm 1955, bệnh viện Nguyễn Văn Học trực thuộc Bộ Y tế, Việt Nam Cộng Hoà.

-Mãi đến năm 1968, nhằm đáp ứng số lượng bệnh nhân tăng cao, bệnh viện được mở rộng thành mô hình 4 tầng, sức điều trị lên đến 500 bệnh nhân nội trú, với tên gọi mới Trung tâm thực tập Y khoa.

-Sau năm 1975, bệnh viện Nguyễn Văn Học bị đổi tên thành bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

13-Bệnh Viện Hồng Bàng, tọa lạc ở số 120 đường Hùng Vương, Quận 5,Sài Gòn. Chuyên khoa bệnh lao.

Năm xây bệnh viện Hồng Bàng chưa xác định được. Tuy nhiên theo cách kiến trúc của bệnh viện trong hai hình dưới đây thì người ta có thể nói rằng bệnh viên này đã được xây vào thời Pháp thuộc.

-Sau năm 1955, bệnh viện Hồng Bàng trực thuộc Bộ Y tế, Việt Nam Cộng Hoà.

-Sau năm 1975, bệnh viện Hồng Bàng bị đổi tên thành bệnh viện Phạm Ngọc Thạch chuyên khoa Lao và bệnh Phổi khu vực thành phố Sàigòn và các tỉnh miền Nam Việt Nam.

—>14-Bệnh viện Bình Dân

This entry was posted in 2.Một thời để nhớ, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, 6.Bạn đọc viết, TM and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.