Huy Văn Trương: DINH ĐỘC LẬP, TIẾNG SÚNG CUỐI CÙNG

(nguồn: tác giả gởi BVCV)
Tập truyện Dinh Độc Lập, Tiếng Súng Cuối Cùng.
Tác giả: Huy Văn Trương
In lần thứ hai có sửa chữa
Tác giả giữ bản quyền

Lời ngỏ.

Tình cờ, tôi đọc được một bài viết ký dưới bút hiệu Huy Văn. Do một sự trùng hợp ngẫu nhiên tác giả của bài viết trên đã vô tình chọn bút hiệu trùng với bút hiệu tôi chọn.

Để tránh ngộ nhận cũng như hiểu lầm của độc giả, khi tái bản cuốn Dinh Độc Lập tiếng súng cuối cùng, tôi dùng bút hiệu: Huy Văn Trương. Kể từ hôm nay tháng 6-2016, Huy Văn Trương là bút hiệu mới của Huy Văn, tác giả tập truyện Dinh Độc Lập, Tiếng súng cuối cùng.

Kính báo,
Huy Văn Trương

MỤC LỤC

Thay lời tựa (Trúc Chi)

Dinh Độc lập, tiếng súng cuối cùng

Pierre

Chiến trường xa lắc

Tình đầu

Chuyện tình thế kỷ trước

Mưa Saigon

Giấc mơ sân cỏ

Vó câu khấp khểnh

Hoang tưởng

Bạt (Thạch Hãn)

—>Thay lời tựa

This entry was posted in ***Mùa QUỐC HẬN, 4.Truyện ngắn, HUY VĂN TRƯƠNG: Dinh Độc Lập, Tiếng Súng Cuối Cùng, Huy Văn Trương. Bookmark the permalink.