Cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Minh Cần (1928-2016) về Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam

Vietnam Film Club (VFC) kính gởi đến Quý Vị:

Toàn bộ cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Minh Cần (1928-2016) về Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, được thực hiện tại Mạc Tư Khoa năm 2008. (chỉ được phổ biến một phần trước đây theo nhu cầu của một số phim tài liệu)

Ông là đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam và là Phó Chủ tịch Uỷ Ban Hành Chính Hà Nội thập niên 50

Kính mong Quý Vị phổ biến rộng rãi. Xin đa tạ.

 

Chu Lynh

Vietnam Film Club

 

This entry was posted in Sự Thật, Tội Ác Cộng-sản. Bookmark the permalink.