The story of the USS Kirk

Mời các bạn xem phim tài liệu (The story of the USS Kirk.) về Hộ tống hạm USS Kirk và công cuộc cứu dân tị nạn trong chiến dịch di tản Sài Gòn .

Phim dài hơn 1 giờ. Rất nên xem.

Lbl

 

This entry was posted in * Mùa QUỐC HẬN, Audio-Video, Video tài liệu. Bookmark the permalink.