Nguyễn Tấn Hưng: MỘT TRỜI MỘT BIỂN

MỤC LỤC

01.Trong Mơ
02.Phút Ban Ðầu
03.Bệnh Của Người…
04. Tình Thư Trên Chiến Hạm
05.Mãi Mãi Còn Lâu
06.Như Cứt Trôi Sông
07.Ðường Về Bến Cũ
08.Phải Ở Lại Thành
09.Thấp Thoáng Hương Xuân
10.Ngổn Ngang Trăm Mối
11.Mộng Du…
12.Lời Nguyện Cầu
13.Cái Cảnh Chia Tay
14.Một Trời Một Biển

Bạt của Lê Bảo Trân
Nguyễn Tấn Hưng, tâm hồn biển lớn… ( Xuân Vũ)

—-> Chương 1

This entry was posted in Nguyễn Tấn Hưng, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.