Thái Bá Tân : XIN CẢM ƠN, DẪU MUỘN

XIN CẢM ƠN, DẪU MUỘN

Mưa lớn, nước dâng cao.
Ở Miền Nam, ông Thiệu
Đã kêu gọi đồng bào
Quyên tiền giúp Miền Bắc.
Cuối cùng báo đưa tin
Tổng số tiền quyên được
Là hơn sáu trăm nghìn.

Đó là số tiền lớn
Thời bấy giờ, tuy nhiên,
Cái thực sự to lớn
Là tình, không phải tiền.

Một sự thật cảm động
Bị giấu kín đến nay.
Vì báo chí Miền Bắc
Không đưa tin chuyện này.

Nam Hàn, như ta biết,
Thương dân Bắc Triều Tiên,
Đã nhiều lần giúp đỡ
Cả hàng và cả tiền.

Trước nữa, Tưởng Giới Thạch,
Không cầm nổi xót xa,
Cũng tìm cách cứu giúp
Người Đại Lục Trung Hoa.

Có ai thấy chưa nhỉ,
Dẫu anh em, đồng bào,
Cộng sản giúp ai đó
Được mấy đồng, mấy hào?

Quan trọng không phải nói.
Quan trọng là việc làm.
Xin cảm ơn, dẫu muộn,
Tấm lòng của Miền Nam.

Thái Bá Tân
(nguồn: FB Thái Bá Tân)

This entry was posted in Sự Thật, Thơ. Bookmark the permalink.

1 Response to Thái Bá Tân : XIN CẢM ƠN, DẪU MUỘN

  1. Hung T Diep says:

    Miền nam cứu trợ miền bắc. Miền bắc làm gì cho miền nam chỉ có phá họai và cướp của giết ngừơi

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s