CON CHỒN TINH QUÁI (Linh Bảo)

Chuyện cổ tích
Linh Bảo kể
1967

Ghi Chú:

Thánh kinh Cựu ước chép rằng trong Lạc viên có một cây Táo, nếu ai ăn quả sẽ thông minh và biết phân biệt thiện ác. Thượng đế dặn A Đam và E Và có thể ăn tất cả các thứ trái khác, chỉ trừ Táo là không được động đến, ăn vào sẽ chết. Vì thế nên trái ấy được gọi là Trái Cấm. E Và rất thèm Táo nhưng không dám ăn vụng nên rất khổ tâm. Về sau có một con rắn nói cho E Và biết rõ sự bí mật của Trái Cấm và xúi dục nàng làm theo ý muốn, E Và không dằn được sự cám dỗ của rắn bèn hái quả ăn và cho chồng ăn. Thượng đế thấy hai người phạm tội bèn tức giận đuổi ra khỏi Lạc viên.

MỤC LỤC

Chương 1
1 – Tại Sao Loài Chồn Ra Đời
2 – Bạn Bè Họ Hàng Của Chồn
3 – Chồn, Chó Và Mèo
Chương 2
4 – Mèo Cụt Đuôi
5 – Giả Chết Trộm Cá
Chương 3
6 – Sói Thí Phát Quy Y
7 – Sói Câu Cá
8 – Sói Đánh Chuông
Chương 4
9 – Truyền Bí Quyết
10 – Đấu Trí
Chương 5
11 – Chồn Và Quạ
12 – Vào Bụng Đói, Ra Bụng No
13 – Chồn, Chim Và Thỏ
14 – Chồn Chữa Bệnh
Chương 6
15 – Báo Thù
16 – Cô Vạc
17 – Thỏ Học Hát
Chương 7
18 – Sói Trả Thù
19 – Thiên Đường Dưới Giếng
Chương 8
20 – Đấu Trí Với Thợ Săn
21 – Gà Trống Gặp Chồn
Chương 9
22 – Tái Ngộ Gà Trống
23 – Cửa Thiền Là Đây
24 – Sư Tử Họp Đại Hội
Chương 10
25 – Lễ An Táng
26 – Sứ Giả Gấu
Chương 11
27 – Sứ Giả Mèo
Chương 12
28 – Chồn về kinh
29 – Chồn Tự Biện Hộ
30 – Vận Mệnh Chồn
31 – Giờ Hành Hình
Chương 13
32 – Đảng Sói Thất Bại
33 – Lên Đường Chầu Thánh Địa
34 – Sứ giả Sơn Dương Trở Về
Chương 14
35 – Sư Tử Nhận Lễ Vật
36 – Lại Về Kinh
Chương 15
37 – Chồn Lại Tự Biện Hộ
Chương 16
38 – Đấu Võ
39 – Chồn Nhạc Sĩ
40 – Chồn Báo Thù Gấu
Chương 17
41 – Đấu Trí Với Người
42 – Chồn Cứu Sư Tử
43 – Chồn Học Cách Chia Phần
Chương 18
44 – Cứu Sư Tử Lần Thứ Hai
45 – Chồn Từ Quan Về Quê
46 – Ngựa Quen Đường Cũ
47 – Cái chết của Chồn

—> Chương 1

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Linh Bảo and tagged , . Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s