KẺ NẰM VÙNG (Lê Tùng Châu dịch từ THE SYMPATHIZER của Viet Thanh Nguyen)

(Xin bấm trên hình để đọc KẺ NẰM VÙNG)

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s