VẬN ĐỘNG KHÔNG DÙNG BAO LÌ-XÌ CỦA TÀU

Theo lời một người bạn của Lê Thy, ngày mai – mồng 1 Tết tại chùa Pháp Vân (Toronto – Canada) sẽ có nhiều nhóm phát free bao lì-xì CỜ VÀNG cho đồng bào.

This entry was posted in Hải-ngoại, Thời-sự. Bookmark the permalink.

1 Response to VẬN ĐỘNG KHÔNG DÙNG BAO LÌ-XÌ CỦA TÀU

  1. Chau Nguyen says:

    Phải thay đổi ,ủng hộ 100%

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s