VẬN ĐỘNG KHÔNG DÙNG BAO LÌ-XÌ CỦA TÀU

Theo lời một người bạn của Lê Thy, ngày mai – mồng 1 Tết tại chùa Pháp Vân (Toronto – Canada) sẽ có nhiều nhóm phát free bao lì-xì CỜ VÀNG cho đồng bào.

This entry was posted in Hải-ngoại, Thời-sự. Bookmark the permalink.

1 Response to VẬN ĐỘNG KHÔNG DÙNG BAO LÌ-XÌ CỦA TÀU

  1. Chau Nguyen says:

    Phải thay đổi ,ủng hộ 100%

    Like

Comments are closed.