Video nhạc: CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN

CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN
Tác giả:
Lam Phương sáng tác ngày 15 tháng 8 năm 1956 (Việt Nam Cộng Hòa)
Trình bày: Hoàng Thục Linh
Hòa âm: Quốc Khanh
Chương trình: Những người Lính bị bỏ rơi
Thực hiện: Đài truyền hình SBTN

This entry was posted in ***Mùa QUỐC HẬN, Audio-Video, Tổ Quốc Ghi Ơn, Video nhạc. Bookmark the permalink.