Video nhạc: CÓ NHỮNG NGƯỜI ANH

CÓ NHỮNG NGƯỜI ANH
Tác giả:
Võ Đức Hảo (Việt Nam Cộng Hòa)
Trình bày:   Đoàn Phi
Hòa âm: Trúc Hồ
Chương trình: Những người Lính bị bỏ rơi
Thực hiện: Đài truyền hình SBTN

This entry was posted in ***Mùa QUỐC HẬN, *Tổ Quốc Ghi Ơn, Audio-Video, Video nhạc. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s