Video nhạc: CÓ NHỮNG NGƯỜI ANH

CÓ NHỮNG NGƯỜI ANH
Tác giả:
Võ Đức Hảo (Việt Nam Cộng Hòa)
Trình bày:   Đoàn Phi
Hòa âm: Trúc Hồ
Chương trình: Những người Lính bị bỏ rơi
Thực hiện: Đài truyền hình SBTN

This entry was posted in ***Mùa QUỐC HẬN, Audio-Video, Tổ Quốc Ghi Ơn, Video nhạc. Bookmark the permalink.