Video nhạc: MỘT NGƯỜI ĐI

MỘT NGƯỜI ĐI
Tác giả:
Mai Châu – 1967 (Việt Nam Cộng Hòa)
Trình bày:  Đông Trang
Hòa âm: Trúc Sinh
Chương trình: Những người Lính bị bỏ rơi
Thực hiện: Đài truyền hình SBTN

This entry was posted in ***Mùa QUỐC HẬN, Audio-Video, Tổ Quốc Ghi Ơn, Video nhạc. Bookmark the permalink.