Tìm thân nhân của Quân nhân QLVNCH tử trận

Chúng tôi vừa nhận được email của ông Nguyễn Quang Duy chuyển thông báo dưới đây và nhờ phổ biến:

This entry was posted in Quốc-nội, Thời-sự. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s