BIỂU TÌNH THUÊ

Các bạn tôi bảo tôi:  TT Trump mất lòng dân, không còn “thiên mệnh” , như vậy sẽ không được bầu lại .

Tôi cười, nói với các bạn tôi, không phải dân chúng tự nguyện biểu tình hòa bình “peaceful protest” đâu.. Tất cả có những kẻ hoạt đầu chủ mưu hết, trả tiền mấy trăm dollars mỗi người mỗi ngày,

Có các xe van chở các người này tới nơi cần biểu tình đập phá, 90% các người biểu tình là từ nơi khác, lắm khi là từ tiểu bang khác, được chở tới.

Các người “biểu  tình” này có các supervisors tại chỗ, cũng ăn mặc, la hét như họ. Các supervisors này bảo họ làm gì thì họ làm đấy, điều động họ ra xe Van được các kẻ chủ mưu phái tới, mang đầy đủ biểu ngữ mà các người “biểu tình” sẽ tuân lệnh,  ra lấy biểu ngữ chống Cảnh Sát, chống TT Trump,

Các xe này cũng mang theo các shields/ mộc/ khiên/ để chống đỡ Cảnh Sát.

Xin các anh chị coi cái video trên đây. Video có 1 phút thôi vì người quay video đứng lẫn lộn với người “biểu tình”, quay video lâu sẽ bị phát hiện và bị đánh chết.

Các anh chị sẽ thấy có 1 người đàn bà, hơi mập mập, đeo nhiều đồ  trang bị trên người, mang súng trường (M16), chỉ huy điều động các người “biểu tình” ra xe Van, lấy biểu ngữ và khiên/mộc/shield.

Xin các anh chị xem ngay, video có thể bị phá hoại/ delete/ bất cứ lúc nào

Rất thân mến
Nguyen Thuong Vu

(BVCV nhận được qua email)

This entry was posted in Hải-ngoại, Sự Thật, Thời-sự. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s