Thơ: TƯỞNG NIỆM CHÍ SĨ NGÔ ĐÌNH DIỆM (Nguyễn Đình Hoài Việt)

“… ai cũng đã có ngày giỗ đoạn.
Nhưng chỉ riêng Ông Ngô Đình Diệm, Tổng Thống nước Việt Nam Cộng Hoà, không có ngày giỗ Đoạn Tang
Khai Quang

Nhân ngày giỗ cố Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM, xin quý vị cùng chúng tôi thắp lên nén hương lòng tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc, Chí sĩ NGÔ ĐÌNH DIỆM Vị Quốc Vong Thân, đã bị thảm sát dã man trong xe bọc thép do bọn hèn tướng bất tài mở màn cho ngày Quốc Hận 30/4/75.

TƯỞNG NIỆM CHÍ SĨ NGÔ ĐÌNH DIỆM

Ngô Chí Sĩ , người anh hùng vĩ đại,
Đã ra đi còn để lại tiếng thơm .
Như Mặt Trời , Người ngự trị trong tim
Lòng thế hệ , muôn ngàn năm tưởng nhớ.

Ngô Tổng Thống, Đệ nhất người dân cử
Đã khai sinh nền móng sử Cộng Hoà,
Làm vẻ vang dân tộc Việt Tự Do
Xây dựng nước Việt cơ đồ nhung gấm.

Ngô Chí Sĩ , người Anh hùng chết thảm ,
Do bàn tay nhóm phản loạn bất nhân,
Vì tham tiền đành bán rẻ lương tâm
Theo lệnh Mỹ dâng Miền Nam cho Cộng.

Cầu Thượng Đế cho linh hồn Tổng Thống
Được đời đời vui tận hưởng Thiên Nhan .
Xin cầu bầu cho nước Việt lầm than
Sớm thoát khỏi ách vô thần Cộng phỉ.

Nhân kỷ niệm ngày quốc tang lễ giỗ
Toàn quân dân xin tưởng nhớ ơn Ngài.
Nguyện thành tâm dâng hương quý lòng người
Lời cảm tạ với cả trời thương nhớ.

Nguyễn Đình Hoài Việt

This entry was posted in 2.Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Thơ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s