TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG và TỔNG HỢP ở SÀIGÒN-CHỢ LỚN và GIA ĐỊNH trước năm 1975 (41…50)

Trường trung học phổ thông & tổng hợp ở Sàigòn-Chợ Lớn(TM tổng hợp và bổ túc)

41- Trường La San Chánh Hưng
69, Đường Âu Dương Lân,
Quận 8, Sàigòn

Theo tài liệu [1] : Vào ngày 12 tháng 6 năm 1962 ,các sư huynh dòng La San đã mở trường La San Nghĩa Thục Chánh Hưng (La San Chánh Hưng), như một chi nhánh của trường La San Taberd. Trường được khánh thành nhân dịp sư huynh Tổng Quyền Nicet Joseph đến thăm Việt Nam.

Sư huynh hiệu trưởng Cyrille, sư huynh Charles và ban giáo viên
(trích từ tài liệu [2])

Theo tài liệu [3] : Nhờ những tài khoản của trường La San Taberd gởi tới giúp đỡ các trường La San Nghĩa Thục mà trường La San Nghĩa Thục Chánh Hưng thu học phí rất thấp những trẻ em nhà nghèo.

Sau biến cố 1975, theo chính sách ăn cướp của ngụy quyền cộng sản, trong năm 1975 và những năm tiếp theo, toàn bộ cơ sở trường học của Tỉnh Dòng La San Việt Nam phải giao cho nhà nước cộng sản.Tỉnh Dòng La San “được giải phóng” hoàn toàn. Trường La San Nghĩa Thục Chánh Hưng bị bắt buộc trao hiến cho ngụy quyền cộng sản ngày 31 tháng 10 năm 1975.

Ba năm sau, vào ngày 10 tháng 6 năm 1978, ngụy quyền cộng sản ra tay cướp đoạt 6 trường La San tại Sài Gòn và Gia Định : La San Taberd, La San Đức Minh, La San Hiền Vương, La San Chánh Hưng, La San Mai Thôn và La San Thạnh Mỹ.

Tài liệu tham khảo :

  1. Niên biểu tỉnh dòng La San Việt Nam-28/10/2014.
  2. Taberd.org-Nối lại tình bạn.
  3. Bách khoa toàn thư – Tỉnh dòng La San Việt Nam.

—>42-Trường Nữ Thánh Anna
<—Mục lục

Advertisement
This entry was posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TM, TM: Trường Trung Học Phổ Thông và Tổng Hợp ở Sàigòn - Chợ Lớn và Gia Định trước năm 1975. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s