TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG và TỔNG HỢP ở SÀIGÒN-CHỢ LỚN và GIA ĐỊNH trước năm 1975 (76…91)

Trường trung học phổ thông & kiểu mẫu ở Gia Định
(TM tổng hợp và bổ túc)

76-Trường Notre Dame Des Missions
Đường Hoàng Diệu
Thủ Đức- Gia Định

Theo tài liệu [1] : Tên trường được chọn là Notre Dame Des Missions đơn giản vì lý do trường này thuộc dòng Notre Dame Des Missions.

Trường ở Thủ Đức, bên trái của trường La San Mossard, gần căn cứ Thủy Quân Lục Chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

Trường dạy theo chương trình Pháp và đến năm 1970 thì có thêm chương trình Việt song song cho trung học đệ nhất cấp.

Khu đất của trường được mua từ năm 1959 từ nhiều chủ khác nhau, và khởi công xây dựng năm 1960. Dãy nhà đầu tiên làm trường tiểu học, nhà nội trú và dãy nhà dành cho các Sơ. Đến năm 1969, dãy nhà dành cho trung học đệ nhất và đệ nhị cấp được xây thêm.

Đến năm 1975, khu nhà trường tiểu học và nhà nội trú cùng dãy nhà trường trung học bị ngụy quyền cộng sản tịch thu, lấy làm cơ quan . Vì không sử dụng đúng mục đích giáo dục nên các Sơ đã làm đơn đòi lại cơ sở từ năm 2004.

(Năm chưa xác định được)

Tài liệu tham khảo :

  1. Cùng nhìn lại một số trường nữ sinh Việt Nam trước 75, kỳ 1.

—>77-Trường Thánh Liêm
<—Mục lục

This entry was posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, 6.Bạn đọc viết, TM, TM: Trường Trung Học Phổ Thông và Tổng Hợp ở Sàigòn - Chợ Lớn và Gia Định trước năm 1975. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s