TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG và TỔNG HỢP ở SÀIGÒN-CHỢ LỚN và GIA ĐỊNH trước năm 1975 (103- Danh sách bổ túc các trường trung học)

Phụ trang

(TM tổng hợp và bổ túc)

103- Danh sách bổ túc các trường trung học

Nhân dịp nhận Ý Kiến của độc giả về bài Trường trung học ở Sàigòn, Chợ Lớn và Gia Định trước năm 1975 đăng trên mạng Bảo Vệ Cờ Vàng, Phụ trang này đã được viết thêm để bổ túc danh sách các trường trung học và đồng thời điều chỉnh lại một kết luận trong phần Lời Mở Đầu.

1-Trường Chấn Thanh

Theo tài liệu [1] : Trường Chấn Thanh (Institution Chấn Thanh ), tọa lạc ở vùng chợ Cầu Muối , quận 2, Sàigòn, là trường trung học tư thục hoạt động từ năm 1933-1934 (?). Cơ sở là vài căn liên tiếp của dãy nhà lầu 2 tầng nằm trong khu vực chợ cầu Muối nên thiếu yên tĩnh . Vì vậy, Trường ngừng hoạt động vĩnh viễn vào năm thế chiến thứ 2 bùng nổ (1939?). (Xem thêm chi tiết chợ Cầu Muối trong bài Các ngôi chợ ở Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định trước năm 1975-Chợ Cầu Muối của cùng tác giả).

Tài liệu tham khảo :

  1. Trần Thượng Thủ -Tạp ghi -Một số trường kỳ cựu ở Nam Kỳ-20/02/2010.

—>2-Trường Lycéum Nguyễn Văn Khuê
<—Mục lục

This entry was posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TM, TM: Trường Trung Học Phổ Thông và Tổng Hợp ở Sàigòn - Chợ Lớn và Gia Định trước năm 1975. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s