Tập truyện: HAI CHỊ EM (Nguyễn Thị Vinh)

  1. Hai Chị Em
  2. Quê Ngoại
  3. Anh Triền
  4. Đồng Năm Xu
  5. Bà Ó
  6. Tản Cư
  7. Một Đêm Xa Nhà

 

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Trong ấn bản đầu tiên ấn hành năm 1953 vì bị chính quyền đương thời kiểm duyệt nên tập truyện tuy đăng tên là HAI CHỊ EM nhưng lại không có truyện ngắn này.

Mãi tới năm 1958 được phép in lại, nên truyện ngắn HAI CHỊ EM mới xuất hiện trong tác phẩm XÓM NGHÈO của tác giả.

Để trả lại cho tập HAI CHỊ EM truyện ngắn mà tác phẩm đã mang tên, trong kỳ tái bản này chúng tôi cho in lại truyện ngắn HAI CHỊ EM lấy trong tập truyện XÓM NGHÈO. Khi tái bản XÓM NGHÈO, tác giả sẽ thay thế bằng một tác phẩm mới.

ĐÔNG PHƯƠNG
1967

—>11- Hai Chị Em

This entry was posted in 4.Truyện ngắn, Nguyễn thị Vinh. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s