Niềm Khát Vọng Giữ Gìn Văn Hóa Của Người Việt Tỵ Nạn (Bà Madalenna Lài)

Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt xin hân hạnh giới thiệu đến Quý Vị cuốn phim tài liệu trong Dự Án Lịch Sử Qua Chuyện Kể:

Bà Madalenna Lài – Niềm Khát Vọng Giữ Gìn Văn Hóa Của Người Việt Tỵ Nạn

Lịch Sử Qua Chuyện Kể là một trong những dự án của Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt để lưu lại những câu chuyện trong ký ức, trực tiếp qua lời thuật chuyện của những người đã từng tham gia hay là nhân chứng trong các sự kiện lịch sử cận đại. Dự án này là một công trình nghiên cứu mục đích sưu tầm, lưu trữ và giải thích lịch sử người Việt tỵ nạn.

Những người Việt tỵ nạn sống sót cần có cơ hội trực tiếp chia sẻ cụ thể đầy cảm xúc về những kinh nghiệm mà mình đã trải qua, hoặc chứng kiến những biến cố lịch sử của dân tộc, trên con đường đi tìm tự do, cũng như là những khó khăn bước đầu định cư và lập nghiệp nơi xứ người. Đây là cơ hội để có thể thông cảm và hiểu biết lẫn nhau hơn giữa các thế hệ tỵ nạn; đồng thời cũng là tạo cho những thế hệ mai sau thấu hiểu, hãnh diện và nhớ ơn những hy sinh và can đảm của cha ông mình.

Nếu quý vị có những kỷ vật và câu chuyện muốn được chia sẻ, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua:

➤ Email:vhm1.org@gmail.com

➤ Phone: 714-846-8438 (714-VHM-VIET)

➤ Website:http://vietnamesemuseum.org/

➤ Facebook:https://www.facebook.com/vhmusa/

Kính mong Quý Vị giúp phổ biến rộng rãi đến người thân và bạn hữu.

Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt

Số điện thoại: 714-846-8438 (714-VHM-VIET)
Địa chỉ: P.O. Box 27372, Santa Ana, CA 92799
Website: https://vietnamesemuseum.org/
Facebook: https://www.facebook.com/vhmusa

This entry was posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Audio-Video, Video tài liệu. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s